Herdenken voor iedereen

VuurAllerzielen is van oudsher een katholieke traditie. Omdat religie niet meer voor iedereen toegankelijk is, is er voor het herdenken van onze overleden dierbaren een gat ontstaan.

Allerzielen Velsen Verlicht is een nieuwe traditie tot herdenken. Tijdens de Velsense Allerzielenviering wordt het herdenken en herinneren vormgegeven door het inzetten van licht, klank, vuur en kunst. De kunstuitingen hebben een open, interactieve vorm, zodat de bezoekers aan de avond eraan kunnen deelnemen. Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling en beleving.

Bezoekers worden op de avond gastvrij ontvangen, want het doel is dat iedereen zich welkom en op hun gemak voelen.

Kinderen zijn in het bijzonder welkom tijdens de viering. Verschillende rituelen zijn zeer geschikt voor kinderen om iemand te herdenken die ze hebben verloren. Het is fijn als kinderen samen met een persoonlijke begeleider naar de viering komen.

Allerzielen Velsen Verlicht is er voor iedereen die op deze manier de dierbare overledenen wil herdenken. Ook de nabestaanden van dierbaren die elders zijn begraven of gecremeerd zijn welkom.